Aquest formulari web serveix per a confirmar la inscripció dels equips per la KDM Beach Volley Cup. Cal que complimenteu el formulari realitzeu l'ingrés de 100€ per equip.

  CLUB O ENTITAT*

  RESPONSABLE DE CLUB*

  CORREU ELECTRÒNIC*

  TELÈFON MÒBIL RESPONSABLE 1*

  TELÈFON MÒBIL RESPONSABLE 2*


  EQUIP 1
  CATEGORÍA DE L'EQUIP
  Nom de l'equip - Aquest serà l'afegit al nom del club ("A", "B", Negre, Blau, Vermell,...)*

  NOMBRE PREVIST DE JUGADORES*


  EQUIP 2
  CATEGORÍA DE L'EQUIP
  Nom de l'equip - Aquest serà l'afegit al nom del club ("A", "B", Negre, Blau, Vermell,...)

  NOMBRE PREVIST DE JUGADORES


  EQUIP 3
  CATEGORÍA DE L'EQUIP
  Nom de l'equip - Aquest serà l'afegit al nom del club ("A", "B", Negre, Blau, Vermell,...)

  NOMBRE PREVIST DE JUGADORES


  EQUIP 4
  CATEGORÍA DE L'EQUIP
  Nom de l'equip - Aquest serà l'afegit al nom del club ("A", "B", Negre, Blau, Vermell,...)

  NOMBRE PREVIST DE JUGADORES


  EQUIP 5
  CATEGORÍA DE L'EQUIP
  Nom de l'equip - Aquest serà l'afegit al nom del club ("A", "B", Negre, Blau, Vermell,...)

  NOMBRE PREVIST DE JUGADORES


  EQUIP 6
  CATEGORÍA DE L'EQUIP
  Nom de l'equip - Aquest serà l'afegit al nom del club ("A", "B", Negre, Blau, Vermell,...)

  NOMBRE PREVIST DE JUGADORES


  EQUIP 7
  CATEGORÍA DE L'EQUIP
  Nom de l'equip - Aquest serà l'afegit al nom del club ("A", "B", Negre, Blau, Vermell,...)

  NOMBRE PREVIST DE JUGADORES


  EQUIP 8
  CATEGORÍA DE L'EQUIP
  Nom de l'equip - Aquest serà l'afegit al nom del club ("A", "B", Negre, Blau, Vermell,...)

  NOMBRE PREVIST DE JUGADORES


  OBSERVACIONS

  De conformitat amb el Reglament (UE) 679/2016 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades personals seran tractades per JODIC (Associació de Joves Dirigents Catalans), amb la finalitat de tramitar la inscripció i gestionar la participació al torneig KDM Beach Volley Cup i enviar-li informació sobre temes relacionats amb l'activitat. Tractem les seves dades en base a la execució d’un contracte, els interessos legítims del responsable per a l’enviament d’informació per via electrònica i, en el seu cas, el consentiment de l’interessat. Les seves dades seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitat del present tractament en el marc de la participació en el Torneig KDM Beach Volley CUP i, com a mínim, durant el temps necessari en compliment d’obligacions legals de JODIC. Les seves dades podran ser cedides a tercers només en compliment d’obligacions legals del responsable. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, a la portabilitat de dades, mitjançant un escrit a ASSOCIACIÓ JOVES DIRIGENTS CATALANS, C. Providència, 42, 08024 Barcelona o a info@kdmevents.cat. També te dret a interposar una reclamació a la autoritat de control de protecció de dades./p>

  Desitjo rebre informació comercial per via electrònica relativa a la organització de les pròximes edicions del torneig i altres esdeveniments o activitats de JODIC